Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Grzybnicy – stanowisko archeologiczne położone ok. 3 km na północ od wsi Grzybnica, niedaleko Koszalina, pochodzące z I-III wieku n.e. Na porośniętym lasem terenie widoczne są kręgi kamienne i kurhany. Odkryte przez archeologów przedmioty z wyposażenia grobów należą do kultury wielbarskiej.

Badania archeologiczne cmentarzyska rozpoczął w 1974 r. Ryszard Wołągiewicz. W trakcie badań zlokalizowano 5 kamiennych kręgów, 2 kurhany oraz ponad 40 bruków i grobów płaskich. Dwa największe kręgi mają średnicę 40 m i należą do największych w Europie, dwa mniejsze po 13 m, a najmniejszy 8 m. W środku kręgów umieszczono pojedyncze kamienne głazy. Kręgi zbudowano z występujących w okolicy głazów narzutowych, które poddano obróbce. Wszystkie głazy w kręgach otoczone były u podstawy małymi kamieniami. We wszystkich kręgach stwierdzono pozostałości uczt obrzędowych oraz ceremonii rytualnych związanych z ciałopaleniem i chowaniem prochów. Unikatem w skali kraju są występujące tu trójkątne bruki grobowe; analogiczne istnieją tylko w południowej Norwegii i zachodniej Szwecji.

 

 

Na cmentarzysku stwierdzono następujące rodzaje pochówku: groby szkieletowe, groby ciałopalne popielnicowe, groby ciałopalne jamowe.