Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach – funkcjonuje od 1932 r.

Otwarcie Muzeum Regionalnego w Chojnicach miało miejsce jeszcze przed II wojną światową w 1932 r. Stałą ekspozycję w Domu Schreibera przy Rynku w Chojnicach objęło patronatem Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Pierwszym kierownikiem muzeum został Julian Rydzkowski. W trakcie wojny zbiory muzealne zostały zniszczone. Po wojnie dopiero w 1960 roku odtworzono działalność muzeum w ratuszu miejskim pod patronatem Miejskiej Rady Narodowej. Dwa lata później siedzibą muzeum została Brama Człuchowska wraz z zespołem basztowym.

Muzeum składa się z pięciu działów sklasyfikowanych pod względem merytorycznym: archeologii południowego Pomorza, historii miasta Chojnice i regionu, etnografii południowych Kaszub, sztuki pomorskiej i ogólnopolskiej oraz zbiorów specjalnych z księgozbiorem pomorzoznawczym. W muzeum prezentowana jest także regionalna kolekcja historyczna Albina Makowskiego.

Obecnie (wiosna 2013) w muzeum można zapoznać się z ekspozycjami: „Z przeszłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rzeczypospolitej”, „Charzykowy – kolebka polskiego żeglarstwa śródlądowego”, „Galeria Współczesnej Sztuki Polskiej ‘84”, „Kolekcja historyczno-regionalna Albina Makowskiego”, „Ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza „Kręgi Kamienne” w Odrach”.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, m.in. warsztaty rękodzieła dla dzieci oraz spotkania z twórcami ludowymi. Organizuje także tzw. Noce muzealne.