image316

image317

Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie
Założone w 1998 r. muzeum mieszczące się przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie w budynku dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego. Gromadzi eksponaty związane z rozwojem komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki historii techniki.
image318

 

 

 

 

 

 

Muzeum Inżynierii organizuje także interaktywne wystawy związane z techniką, fizyką, chemią oraz historią, w której uczestniczy młodzież szkolna i w tym zakresie pełni funkcje muzeum nauki.
image319

 

 

 

Wspólnie z władzami wojewódzkimi, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Parkiem Wodnym w Krakowie, muzeum realizuje wspólny program edukacyjny pod nazwą „Przygody z wiedzą” skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników.
image320

 

 

 

 

Łączy on w sobie elementy propagujące wiedzę techniczną z promocją zdrowego stylu życia. Muzeum ma w swej ofercie blok lekcji muzealnych prowadzonych przez pracowników muzeum.
image321

image324

image322

image323