image1206

 

 

 

 

 

Muzeum Kinematografii w Łodzi – muzeum gromadzące filmy, plakaty, elementy scenografii, urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane z kinematografią.
image1207

 

 

 

Muzeum jest instytucją podległą samorządowi. Działalność muzeum stanowi kontynuację utworzonego w 1976 roku w Muzeum Historii Miasta Łodzi Działu Kultury Filmowej i Teatralnej, w 1984 roku przekształconego w oddział, a w 1986 roku w samodzielną placówkę.
image1208

 

 

Wtedy też przeniesiono zbiory do nowej siedziby którą został Pałac Karola Scheiblera. Jest to dziewiętnastowieczny budynek, zlokalizowany na terenie Parku Źródliska i stanowiący część kompleksu fabryczno-pałacowego Księży Młyn. Muzeum Kinematografii jest jedynym muzeum o takim profilu w Polsce.

image1209image1211

                                                     Muzeum Kinematografii zorganizowało wiele wystaw poświęconych historii kina i filmu, jak również sztuki współczesnej. Były to m.in. wystawy scenograficzne do filmów Jerzego Hoffmana – Ogniem i mieczem oraz Stara Baśń, Jerzego Kawalerowicza – Quo vadis i Andrzeja Wajdy – Pan Tadeusz oraz wystawy biograficzne poświęcone wybitnym twórcom kina:„Ślady i Pamięć – Krzysztof

Kieślowski”„Fotografie z miasta Łodzi – Pola Negri”„Legendy Kina”„Roman Polański – aktor i reżyser”„Jerzy Kawalerowicz. Malarz X Muzy”„Polska. Europa. Świat – Twarze Agnieszki Holland”
image1212

image1210

 

 

 

Muzeum jest współorganizatorem festiwali:Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”, Lochy Manhattanu
Konstrukcja w Procesie, O!PLA Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji.
image1213
image1214

Muzeum posiada również oryginalny i działający fotoplastykon.
image1215

W zbiorach muzeum znajduje się około tysiąca filmów na taśmach celuloidowych i wideo.
image1216

 

 

W ekspozycji stałej prezentowane są urządzenia związane z rozwojem technologicznym kina (historyczne projektory, kamery) oraz wystawa ˌˌ60 lat animacji polskiejˈˈ, prezentująca materiały ikonograficzne, lalki, elementy scenografii i zaaranżowane plany filmowe, a także urządzenia do animacji filmowej ze zbiorów własnych muzeum i depozytów.

Przy Muzeum działa Kino Kinematograf prezentujące filmy niszowe – polskie filmy przedwojenne, dokumenty, animacje oraz współczesne kino artystyczne.
image1218