1

 

 

 

 

 

 

Złoże odkryte zostało w 1950 roku, natomiast eksploatacje rozpoczęto rok później i trwała ona aż do 1958 roku w skutek wyczerpania zasobów kopalnię zamknięto. Podzielona jest na pięć sztolni-nr 16, 17, 18, 19, 19a i na trzy strefy-północną, środkową i południową.

2

Najważniejszym wyrobiskiem była sztolnia nr 19a, która sięgała -240 m poniżej poziomu 0. na poziomie -240 m znajdowały się kolejne dwa szyby transportowe nr 4 i 5 sięgające na głębokość -520 m. W całej kopalni podczas okresu jej eksploatacji wykonano 34 000 metrów wyrobisk, wydobyto 140 000 ton rudy, z której uzyskano prawie 200 000 kg czystego uranu.

3

 

 

W kopalni po zamknięciu otwarto podziemny ośrodek inhalacji radonowych pomagających przy schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego i zaburzeń odporności. Na komorę inhalacyjną przeznaczono sztolnię o numerze 19 gdzie wydzielający się ze skał i wody radon był odpowiednio przygotowywany, mieszany ze świeżym powietrzem, a następnie wtłaczany do komór inhalacyjnych.

4

 

Kowarskie inhalatorium było jedynym takim obiektem w Polsce i jednym z pięciu na świecie. Pod koniec lat 80-tych inhalatorium niestety zamknięto z powodu braku pieniędzy i zawalaniu się poziomu 2 skąd czerpano znaczną część radonu. Najwięcej szkód wyrządzili sztolni, złomiarze, którzy rabowali, co popadło w ich ręce i tak do 2010 roku kopalnia opustoszała przełomowy moment nadszedł, gdy kilka osób będących pasjonatami postanowiła ją wydzierżawić i urządzić podziemną trasę turystyczną.

6

Obecnie w sztolni numer 19 i 19a funkcjonuje Podziemna Trasa Turystyczna KOWARSKIE KOPALNIE. Jej wygląd w środku jest oszałamiający. Dochodzi do tego wszystkiego gra świateł tworzących odpowiedni nastrój do opowieści przewodnika. Co jakiś czas podchodzimy do wnęk gdzie oglądać możemy przeróżne zachowane przedmioty z czasów, gdy kopalnia przeżywała swą świetność? Znajduje się w jednej z nich również scena poświęcona Św. Barbarze.