latarnie-morskie


LATARNIA MORSKA ŚWINOUJŚCIE

1sw 2sw

Latarnia Morska Świnoujście – najwyższa na polskim wybrzeżu Bałtyku, jedna z najwyższych w Europie oraz najwyższa na świecie latarnia morska wykonana z cegły, położona jest w dzielnicy Warszów miasta Świnoujście (województwo zachodniopomorskie).

3sw

Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Peenemünde w Niemczech (około 38 km na zachód), a Latarnią Morską Kikut (około 28 km na wschód).

4sw

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie i jest udostępniona do zwiedzania. Cały obiekt latarni składa się z trzech części.

5sw

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie i jest udostępniona do zwiedzania. Cały obiekt latarni składa się z trzech części.

6sw

Wieża latarni jest zbudowana z ceramicznej cegły. Od strony północnej i południowej przylegają do niej dwukondygnacyjne budynki z czerwonej cegły, w których mieszczą się urządzenia radiolatarni oraz pomieszczenia dla obsługi.

7sw

Kiedyś w budynkach mieszkali latarnicy z rodzinami, dbając o to, aby latarnia nigdy nie zgasła. W laternie jako źródło światła zainstalowano aparat Fresnela I klasy. Wysokość wieży: 64,80 m

8sw

9sw


LATARNIA MORSKA KOŁOBRZEG

1ko 2ko

Latarnia Morska Kołobrzeg – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, nad Zatoką Pomorską położona w mieście Kołobrzeg, w województwie zachodniopomorskim. Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Niechorze (ok. 34 km na zachód), a Latarnią Morską Gąski (około 22 km na wschód).

3ko 4ko

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Słupsku i jest udostępniona do zwiedzania. Po raz pierwszy światło zapalane dla celów nawigacyjnych pojawiło się w Kołobrzegu w 1666 roku. Wykorzystywano do tego celu wieżyczkę budynku zarządu portu. Światło to było zapalane tylko okazjonalnie w czasie zawijania statków do portu. W późniejszym czasie światło zapalano na falochronie.

5ko

W II połowie XIX wieku do wskazywania statkom drogi wykorzystywano, zasilaną olejem, lampę z soczewką Fresnela umieszczoną na wysokości około 8 m n.p.m. o zasięgu około 6 NM. W 1899 roku wybudowano w technice ryglowej nowy budynek przeznaczony na stację pilotów, z wysoką na 25 m wieżą, wykorzystywaną jako latarnia morska. Zasięg tej latarni wynosił 8 Mm, a źródło światła znajowało się na wysokości 14 m n.p.m.

6ko

W 1909 roku lekki budynek ryglowy zastąpiono solidniejszą budowlą z cegły. Zasięg latarni wzrósł do 12 Mm, a zasilane gazem światło żarowe znalazło się na wysokości 25 m n.p.m. W 1945 roku latarnię wysadzili niemieccy saperzy, ponieważ stanowiła doskonały punkt orientacyjny dla polskich artylerzystów podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku.

7ko

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do budowy nowej latarni. Wybudowano ją w nieco innym miejscu, wykorzystując fundamenty potężnych zabudowań fortecznych (poprzednia latarnia stała przed fortem, obecna stoi na jego głównej platformie). W latach 1979–1981 dokonano kapitalnego remontu latarni, wymieniając między innymi laternę oraz schody.

8ko

W 2005 r. stylizowany wizerunek latarni morskiej w Kołobrzegu znalazł się na rewersie monety okolicznościowej NBP o nominale 2 zł. W 2008 r. Urząd Miasta Kołobrzeg wydał monetę 7 Kołobrzeżanek, na której znalazł się stylizowany wizerunek latarni morskiej z dwoma konikami morskim. Wysokość wieży: 26m.

9ko

10ko


LATARNIA MORSKA CZOŁPINO

1cz 2cz

Latarnia Morska Czołpino – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona na północ od osady Czołpino, (gmina Smołdzino, powiat słupski, województwo pomorskie). Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Ustka, a Latarnią Morską Stilo.

3czBudowę latarni ukończono 15 stycznia 1875 roku. Na wieży, w laternie znajduje się urządzenie optyczne wyprodukowane we Francji w 1926 roku. Stanowi je soczewka bębnowa, zestawiona z 43 szlifowanych pierścieni pryzmatycznych.

4cz

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Słupsku. Od 1994 roku mogą ją zwiedzać turyści. Wieża wznosi się na wysokiej wydmie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

5cz

Latarnia stanowi jedną z jedenastu stacji brzegowych na polskim wybrzeżu systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena stacji w Czołpinie ma wysokość 75 m. Wysokość wieży: 25,2 m.

6cz

7cz


LATARNIA MORSKA NA HELU

image1243

Pierwszą latarnię morską na Helu wybudowano już w roku 1826, a jej otwarcie miało miejsce 1 sierpnia 1827 roku. Wieża latarni miała przekrój okrągły, o wysokości 42 metrów. Była ona zasilana olejem rzepakowym. W przypadku niepogody w Helu oddawano co cztery minuty strzały z armaty. W 1910 roku podczas takiego wystrzału nastąpiła eksplozja prochu, w wyniku której zginął latarnik May. Wcześniej, około roku 1905 zbudowano na wieży maszt do dawania sygnałów flagowych.
W 1926 zainstalowano tam lampę naftową (palnik Arganda) z czterema soczewkami. W roku 1929 latarnię otynkowano i pomalowano w biało-czerwone pasy. W 1938 zainstalowano na latarni żarówkę elektryczną o mocy 3000 W. W czasie obrony Helu, latarnia została wysadzona w powietrze 19 września 1939 roku przez polskich saperów, dla utrudnienia celowania niemieckiej artylerii. W roku 1942, w czasie okupacji niemieckiej latarnię odbudowano. W roku 2001 latarnia przeszła remont.
Latarnię z 1942 roku wybudowano około 10 metrów na południowy wschód od fundamentu pierwszej latarni z lat 1826–1939. Do czasu remontu z 2001 roku, miejsce po fundamencie starej latarni było oznaczone kwietnikiem w betonowym murku, o zarysie fundamentu starej latarni, na trawniku przed nową latarnią. W ramach remontu w 2001 roku usunięto kwietnik, prowadząc przez niego nowy chodnik z kostki betonowej. Oznaczenia śladu po fundamencie latarni z 1826 roku wysadzonej w 1939 roku nie zachowano.
image1244

1 lipca 1928 latarnię odwiedził marszałek Józef Piłsudski, co upamiętnia tablica wmurowana w ścianę latarni 1 lipca 1999 roku przez stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”.

 

 


LATARNIA MORSKA KIKUT

1ki 2ki

Latarnia Morska Kikut – latarnia morska nad Zatoką Pomorską, na polskim wybrzeżu, położona w gminie Międzyzdroje, powiecie kamieńskim, województwie zachodniopomorskim, na wyspie Wolin, na wzniesieniu Kikut, na południowy zachód od wzniesienia Strażnica.Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Świnoujście (około 28 km na zachód), a Latarnią Morską Niechorze (około 30 km na wschód). Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie i nie jest udostępniona do zwiedzania. Latarnia jest w pełni zautomatyzowana bez stałej obsługi, a w spisach świateł nawigacyjnych jest opisana jako niedozorowana. Znajduje się tu jedna z jedenastu stacji brzegowych na polskim wybrzeżu systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena stacji w Kikucie ma wysokość 95m.W latarnie jest zamontowane urządzenie składające się z cylindrycznej 500 mm soczewki, wewnątrz której umieszczono zmieniacz z 6 żarówkami o mocy 75 W na wypadek przepalenia. W latach 60. XX wieku rozwój zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, przyczynił się do powstania problemu dokładnego określenia pozycji na torze podejściowym do portu dla coraz większych statków zawijających do Świnoujścia.  Zaproponowano więc aby w latarnię morską zmienić wieżę widokową na wzniesieniu Strażnica (73,9 m n.p.m.), niedaleko miejscowości Wisełka, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Projekt adaptacji powstał w Biurze Projektantów Budownictwa Morskiego w Gdańsku. Okrągłą wieżę zbudowaną z kamieni polnych podwyższono za pomocą cegieł. Na tym postawioną pomalowaną na biało laternę. Latarnia uruchomiona została 15 stycznia 1962 roku. Wysokość wieży: 18,20 m.


LATARNIA MORSKA USTKA

1us                 2us

Latarnia Morska Ustka – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona w mieście Ustka (powiat słupski, województwo pomorskie).

3us 4us

Znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Jarosławiec, a Latarnią Morską Czołpino.

5us

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Słupsku. Jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod numerem A-322 z 30.08.1993.

6us

Budowla została wzniesiona w 1892 roku. Składała się z murowanego budynku wykorzystywanego jako stacja pilotów oraz przylegającej do niego ośmiokątnej wieży – latarni. Zabudowania przetrwały do XXI wieku bez większych zmian. Wysokość wieży: 19,50 m

7us

8us

9us

10us


LATARNIA MORSKA JAROSŁAWIEC

1ja

 

 

 

Latarnia Morska Jarosławiec – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona we wsi Jarosławiec (gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie).Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Darłowo (około 15 km na zachód), a Latarnią Morską Ustka.

2ja

Latarnia jest także jedną z jedenastu stacji brzegowych na polskim wybrzeżu systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena stacji w Jarosławcu ma wysokość 51 m.

3ja

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Słupsku. Pierwsze wzmianki o latarni pochodzą z 1818 roku, kiedy to pisano o konieczności jej budowy. Latarnia została wybudowana w 1829 roku. Wieżę latarni zbudowano na planie koła, a przy jej wznoszeniu wykorzystano czerwoną i glazurowaną cegłę. W 1902 roku latarnia została przebudowana. Wysokość wieży: 33,30 m

4ja


LATARNIA MORSKA ROZEWIE

1ro 2ro

Latarnia Morska Rozewie – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona na przylądku Rozewie (powiat pucki). Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Stilo, a Latarnią Morską Jastarnia. Latarnia morska Rozewie ma największy zasięg nominalny ze wszystkich latarń polskiego wybrzeża. Latarnia Morska Rozewie położona jest przy ulicy Leona Wzorka 1 w Rozewiu. Jest administrowana przez Urząd Morski w Gdyni i udostępniono ją do zwiedzania. Latarnia nosi imię Stefana Żeromskiego.

3ro 4ro

Istnieją dwie latarnie: stara i nowa. Nazwy: stara i nowa nie są jednoznaczne i są błędnie używane zamiennie dla obu rozewskich latarni. Przyczyniła się do tego skomplikowana historia budowy i modernizacji obu obiektów, oraz okres, w którym latarnie świeciły równocześnie („stara latarnia” – to czynna do dziś latarnia z 1822 roku, poddana dwóm istotnym modernizacjom w: 1910 roku i w 1978 roku).

5ro

Z latarnią związana jest legenda, budowana przez latarnika Leona Wzorka o tym, że Stefan Żeromski pisał tu powieść „Wiatr od morza”. Stefan Żeromski faktycznie zwiedzał rozewską latarnię, ale powieść powstała w Warszawie.

6ro

Z latarnią związana jest rodzina Wzorków. Leon Wzorek pracował tu w latach 1920-1939. W latach 1945-1975 służbę latarnika pełnił jego brat, Władysław, a po nim jego syn, Zbigniew, który zaczął pracować w 1975 roku, a na emeryturę przeszedł w 1980 roku Na latarni Rozewie znajduje się jedna z jedenastu stacji brzegowych polskiego wybrzeża systemu AIS-PL projektu HELCOM. System umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena stacji na Rozewiu ma wysokość 85 m. n.p.m.Czynna latarnia Prawidłowa nazwa: „stara” latarnia lub „pierwsza” Wysokość wieży: 32,7 m

7ro

Nieczynna latarnia Nowa latarnia morska w Rozewiu. Prawidłowa nazwa: „nowa” latarnia lub „druga” lub Rozewie II Wysokość wieży: 23,8 m

Legenda W XVII wieku w okolicach Rozewia rozbił się szwedzki statek, którego cała załoga wraz z kapitanem zginęła. Ocalała tylko córka kapitana, uratowana przez rybaka. Zrozpaczona, zamieszkała w Rozewiu i postanowiła co noc rozpalać ognisko na wzgórzu, by innych żeglarzy nie spotkał taki sam los. Niektórzy mówią, że pomagała jej w tym miejscowa

 

 


LATARNIA MORSKA STILO

Latarnia Morska Stilo – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona w miejscowości Osetnik (dawniej Stilo), niedaleko Sasina (gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie).

1st

2st

Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Czołpino, a Latarnią Morską Rozewie. Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Gdyni i jest udostępniona do zwiedzania.

4st

Wieża latarni położona jest na wierzchołku wydmy, odległej około 1000 m od morza. Latarnia zbudowana jest na szesnastokątnym fundamencie. Korpus jest wykonany z elementów żeliwnych, łączonych nitami i uszczelnianych ołowiem.

5st

Latarnia została zbudowana w latach 1904-1906 według projektu niemieckiego architekta Waltera Körtego. Laterna została wykonana z drewna przez firmę „Julius Pintsch” z Berlina. Pierwotnie zainstalowano lampę łukową zasilaną prądem stałym o napięciu 110 V. W roku

6st 7st

1926 przeprowadzono modernizację, wprowadzając oświetlenie żarówką o mocy 2000 W i instalując rezerwowe oświetlenie gazowe. W roku 2006, w stulecie otwarcia latarni, przeprowadzono remont, m.in. pokryto korpus całkowicie nową warstwą malarską, której kolory są charakterystyczną cechą latarni Stilo. Wysokość wieży: 33,40 m

8st

LATARNIA MORSKA GĄSKI

image1281

image1282 image1283 image1284 image1285image1286 image1287 image1288 image1289


LATARNIA MORSKA DARŁOWO

1da

Latarnia Morska Darłowo – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona w mieście Darłowo (powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie) w dzielnicy Darłówko.

2da

Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Gąski (około 40 km na zachód) a Latarnią Morską Jarosławiec (około 15 km na wschód).

3da

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Słupsku i jest udostępniona do zwiedzania. Wysokość wieży: 22,00 m

4da

5da

6da

SONY DSC


LATARNIA MORSKA KRYNICA MORSKA

1kr 2kr

Latarnia Morska Krynica Morska – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona w mieście Krynica Morska (powiat nowodworski, województwo pomorskie), na Mierzei Wiślanej. Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Gdańsk Port Północny a Latarnią Morską Bałtijsk (Rosja – obwód kaliningradzki).

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Gdyni. Ma stożkowy kształt, u podstawy ma 6 metrów średnicy, a u szczytu 4,5 metra. Światło dają dwie żarówki o mocy 1000 W(220V).

4kr

Pierwsza latarnia została uruchomiona 1 maja 1895 roku. Została ona zbudowana przez elbląskiego rzemieślnika Edwarda Stacha.  W laternie znajdował się aparat Fresnela z charakterystyką światła: blask – 2,0 s; przerwa – 4,0 s.  Latarnia została zniszczona w 1945 roku. Nowa latarnia została uroczyście otwarta 25 sierpnia 1951 roku. W latach 1957-1997 pełniła również funkcję radiolatarni i nadawała alfabetem Morse’a sygnał „KW”.  Wysokość wieży: 26,50 m

5kr

6kr


LATARNIA MORSKA NIECHORZE

1ni

Latarnia Morska Niechorze – latarnia morska na polskim wybrzeżu Bałtyku, położona we wsi Niechorze (gmina Rewal, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie), na wysokim klifowym brzegu.

2ni

Latarnia znajduje się pomiędzy Latarnią Morską Kikut (około 30 km na zachód), a Latarnią Morską Kołobrzeg (około 34 km na wschód).

3ni

Latarnia jest administrowana przez Urząd Morski w Szczecinie i jest udostępniona do zwiedzania. Jest jedną z atrakcji turystycznych gminy Rewal, a z jej tarasu widokowego można podziwiać panoramę wybrzeża rewalskiego.

4ni

Latarnia oraz ogród przy latarni zostały wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1350.

5ni

Latarnia pełni funkcję jednej ze stacji brzegowych systemu AIS-PL projektu HELCOM, który umożliwia automatyczne monitorowanie ruchu statków w strefie przybrzeżnej. Antena niechorskiej stacji znajduje się na wysokości 65 m n.p.m.

6ni

Decyzja o budowie latarni morskiej w Niechorzu zapadła w 1860 roku. Latarnia została uruchomiona w grudniu 1866 roku. Wieża latarni została wybudowana z licowej cegły.

7ni

W dolnej części ma przekrój czworokąta, natomiast w górnej, powyżej przybudówek – ośmiokąta. Wierzchołek wieży wieńczy taras widokowy z balustradą. Na szczycie została umieszczona laterna, w której jako źródło światła wykorzystano aparat Fresnela I klasy.

8ni

Podczas działań wojennych w 1945 roku, pocisk artyleryjski zniszczył laternę, w której znajdowała się lampa i aparatura umożliwiająca świecenie latarni. Niemcy podczas wycofywania się założyli w budynku 8 ładunków wybuchowych, które zostały znalezione przez latarników po wyzwoleniu latarni (nie zdążyły detonować). Latarnia została odbudowana według dawnej dokumentacji, a jej ponowne uruchomienie nastąpiło 18 grudnia 1948 roku.

9ni

W 1999 roku wykonano kapitalny remont latarni. Wiosną 2008 roku wykonano remont tarasu widokowego i laterny. Remont objął wymianę podłoża i balustrad tarasu oraz wymianę siatki zabezpieczającej i szyb laterny.

10ni

Latem 2014 roku wykonano remont dachów budynków przylegających do latarni. Wiosną 2015 rozpoczęto przebudowę terenu przed głównym wejściem do latarni. Zlikwidowano ogrody oraz okalające je żywopłoty. Wysokość wieży: 45,00 m

11ni